29 okt 2021 21:09

Maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021.

Het voorontwerp brengt wijzigingen aan in de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, de wet betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, en in de programmawet. 

De beoogde wijzigingen kunnen onderverdeeld worden in twee luiken. Het eerste een luik betreft een eenmalige bijkomende financiering van het fonds 'elektriciteit en gas' zodat de OCMW ’s meer middelen krijgen om mensen te ondersteunen die financiële problemen hebben als gevolg van de hoge elektriciteits- en gasprijzen. Het tweede luik betreft een eenmalig forfait van 80 euro voor residentiële beschermde afnemers op 30 september 2021.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.