28 okt 2022 17:53

Maatregelen inzake reisbeperkingen en het Passenger Locator Form

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed over maatregelen van de bestuurlijke politie omtrent reisbeperkingen en het Passenger Locator Form (PLF). De maatregelen vormen een wettelijk kader voor een eventueel en uitzonderlijk gebruik in de toekomst, indien reisbeperkingen en het PLF nodig zouden zijn.

Het voorontwerp van wet betreffende maatregelen van bestuurlijke politie inzake reisbeperkingen en het PLF werd al op 15 juli 2022 voorgelegd aan de ministerraad. Ondertussen spraken het Grondwettelijk Hof, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de Raad van State zich uit over het voorontwerp.

In het huidige voorontwerp wordt tegemoet gekomen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof en de opmerkingen die werden geformuleerd door de GBA en de Raad van State. Hiertoe werden niet alleen de nodige aanpassingen en verduidelijkingen aangebracht aan de artikelen van het oorspronkelijke voorontwerp maar werden er ook twee artikelen toegevoegd die het rechtskarakter van de beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité (IVC) verduidelijken.

Het voorontwerp wordt opnieuw ter advies voorgelegd aan de GBA en de Raad van State.

Voorontwerp van wet betreffende maatregelen van bestuurlijke politie inzake reisbeperkingen en het Passagier Lokalisatie Formulier en houdende wijzigingen van diverse bepalingen betreffende het Informatieveiligheidscomité