17 jun 2022 16:15

Maatregelen ter versterking van het Centrum voor Cybersecurity

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo maatregelen goed om dringende behoeften van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) in het kader van de verhoogde geopolitieke dreiging te bekostigen.

Gegeven de nieuwe, permanent hogere en imminente cyberdreiging die voortvloeit uit de crisis in Oekraïne is het essentieel om zo snel mogelijk bijkomende gespecialiseerde ondersteuning te kunnen inschakelen.