22 feb 2019 15:25

Maatregelen ter verzoening van werk en levenskwaliteit in het kader van de vermindering van de arbeidsprestaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal maatregelen uitvoert die werk en levenskwaliteit verzoenen omtrent het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Het ontwerp:

  • breidt de notie 'handicap' uit om het recht op bijslag bij tijdskrediet in overeenstemming te brengen met het recht op verlof
  • verhoogt de uitkeringen aan alleenstaande werknemers voor de verloven voor de verzorging van hun kinderen
  • stemt de uitkeringen aan werknemers ouder dan 50 jaar die thematisch verlof nemen voor verzorging af op die aan de werknemers jonger dan 50 jaar

Het ontwerp volgt zo twee adviezen van de Nationale Arbeidsraad op.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 genomen ter uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking