26 apr 2021 17:02

Maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie – tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing, op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, een wetsontwerp goed betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.

Het wetsontwerp, zoals verder aangepast na de hoorzittingen, de adviezen van experten en het advies van de Raad van State, beoogt de uitwerking van een bijzonder kader voor de maatregelen van bestuurlijke politie die tijdens een epidemische noodsituatie kunnen worden genomen.

Het wetsontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.