22 jun 2012 18:28

Maatregelen voor de dienstencheques

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de beslissingen van de begrotingscontrole op het vlak van de dienstencheques uitvoert*. 

De prijs van de dienstencheque stijgt van 7,50 euro naar 8,50 euro vanaf 2013 zodat de overheid zijn tussenkomst kan beperken. Alle dienstencheques gekocht of omgeruild tussen 1 augustus 2012 en 31 december 2012 blijven geldig tot 30 april 2013. 

Daarnaast moet  60% van de nieuwe dienstenchequesjobs bestemd zijn voor langdurig volledige werklozen en begunstigden van het leefloon. Daartoe moet de onderneming of de werknemer over een attest van de RVA of het OCMW te beschikken dat bevestigt dat hij aan de voorwaarden voldoet. De ondernemingen moeten bovendien een aparte boekhouding voeren voor de activiteiten van de dienstencheques en bij de aanvraag van hun erkenning een ondernemingsplan neerleggen dat is goedgekeurd door een erkende boekhouder, boekhouder-fiscalist of accountant.

Het ontwerp wordt voor advies naar de Raad van State gezonden.

* tot wijziging van het kb van 12 december 2001