01 mrt 2007 16:00

Management- en staffuncties

Invoering van management- en staffuncties bij instellingen van openbaar nut - tweede lezing

Invoering van management- en staffuncties bij instellingen van openbaar nut - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit over de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut wijzigt (kb 16 november 2006). Bij het Belgisch interventie- en restitutiebureau, het Nationaal geografisch instituut en de Centrale dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging werden de organieke wetten gewijzigd om er de management- en staffuncties te kunnen oprichten. Het kb is voortaan van toepassing op deze instellingen en ook op het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.