17 feb 2023 18:35

Mandaat in het kader van de hernieuwbare-energiedoelstelling

De ministerraad geeft een mandaat aan minister van Energie Tinne Van der Straeten om gesprekken met Vlaanderen en Wallonië op te starten in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2021-2030.

Sinds 2020 moet België een aandeel van hernieuwbare energie van minstens 13% aanhouden in zijn totale energieverbruik. In uitvoering van het vorig jaar overeengekomen lastenverdelingsakkoord dient de federale staat statistieken aan te kopen om haar bijdrage aan de Belgische doelstelling inzake hernieuwbare energie voor 2021 te realiseren. Hierbij geeft zij de voorkeur aan een intra-Belgische aankoop van statistieken van het Vlaams en het Waals Gewest, i.p.v. aan de aankoop van statistieken bij een andere lidstaat.

De ministerraad geeft een mandaat aan de minister van Energie om te onderhandelen en een overeenkomst tot statistische overdracht te sluiten met het Vlaams Gewest en het Waals Gewest.