04 dec 2021 09:20

Mandaat om te onderhandelen over een amendement op de overeenkomst met Finland inzake hernieuwbare energie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten akkoord met het toekennen van een mandaat om te onderhandelen over een amendement op de overeenkomst met Finland inzake hernieuwbare energie. 

De ministerraad geeft de minister van Energie een mandaat om namens de federale staat te onderhandelen over en over te gaan tot de sluiting van een amendement op de overeenkomst met Finland inzake de statistische overdracht van een extra volume. Het extra volume zal worden toegevoegd aan het facultatieve volume van 250 GWh dat beschikbaar is in het kader van de bestaande overeenkomst inzake de statistische overdracht. 

Het toekennen van het mandaat kadert in de uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.