03 mei 2024 17:51

Mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de RSZ

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot hernieuwing van het mandaat van de houder van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Het mandaat van adjunct-administrateur-generaal bij de RSZ van Anne Kirsch loopt af op 31 augustus 2024. Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel haar mandaat met zes jaar te verlengen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.