12 jul 2012 13:12

Mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hernieuwd

De ministerraad hernieuwt vanaf 1 september 2012 het mandaat van de heer Pierre-Paul Maeter als voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De ministerraad hernieuwt vanaf 1 september 2012 het mandaat van de heer Pierre-Paul Maeter als voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.