11 apr 2008 16:51

Mandaten bij politiediensten

Wijziging van sommige bepalingen van de mandaten bij de politiediensten

Wijziging van sommige bepalingen van de mandaten bij de politiediensten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde over de wijziging van sommige bepalingen van de mandaten van politiediensten.

 De wijziging van die bepalingen:

  • neemt de reglementaire bepalingen op uit deel VII, titel III RPPOL die de wet houdende essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten heeft bekrachtigd (wet van 26 april 2002),
  • brengt ze in overeenstemming met de nieuwe bepalingen van de mandaatregeling in de wet tot wijziging van bepaalde teksten over de geïntegreerde politie (wet van 20 juni 2006),
  • bundelt alle regelingen over de mandaten in een tekst,
  • neemt de ervaring in aanmerking van de diensten van de algemene inspectie, FOD Binnenlandse Zaken, en de federale politie en verwerkt de technische suggesties in de reglementaire teksten,
  • concretiseert punctuele thema's van de globale evaluatie van het statuut.