25 feb 2022 18:47

Mantelzorgverlof en ouderschapsverlof binnen de Waalse overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne akkoord met de invoering van mantelzorgverlof en van 1/10de ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de Waalse overheid en van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren.

De Waalse regering wenst dat het mantelzorgverlof en het 1/10de ouderschapsverlof van toepassing worden gemaakt op de personeelsleden van de Waalse overheid (diensten van de Waalse regering en instellingen bedoeld in het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren).

Overeenkomstig het besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de overheden, is het akkoord van de ministerraad nodig voor de inwerkingtreding van rechtshandelingen die uitgaan van een niet-federale overheidsinstantie, die de bepalingen van dit besluit op haar personeel van toepassing wil maken.