23 jun 2006 17:00

Marinebasis van Zeebrugge

Overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en Landsverdediging voor de uitvoering van baggerwerken in de marinebasis van Zeebrugge

Overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en Landsverdediging voor de uitvoering van baggerwerken in de marinebasis van Zeebrugge

Op voorstel van Minister van Landsverdediging André Flahaut keurde de ministerraad de Overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en Landsverdediging goed voor de uitvoering van baggerwerken in de marinebasis van Zeebrugge. De jaarlijkse baggerwerken zijn noodzakelijk opdat de militaire dokken operationeel zouden blijven, vooral voor de naleving van de NAVO-verplichtingen. Het Vlaams Gewest beschikt over de nodige ervaring, de gepaste middelen en de bevoegdheden om het toezicht uit te oefenen.