15 sep 2006 17:00

Maritiem vervoer

Taalkader van de centrale diensten van het directoraat-generaal Maritiem vervoer van FOD Mobiliteit en vervoer

Taalkader van de centrale diensten van het directoraat-generaal Maritiem vervoer van FOD Mobiliteit en vervoer

De minsterraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het taalkader van de eerste en tweede trap van de hiërarchie van het directoraat-generaal Maritiem vervoer van FOD Mobiliteit en vervoer. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Mobiliteit Landuyt. Het ontwerp regelt de verdeling van de betrekkingen over de taalkaders in de centrale diensten van het Directoraat-generaal Maritiem transport: - voorzitter van het directiecomité en de managementfuncties -1 en -2: kader N 100%. - functies van niveau A van de klassen A5, A4 en A3: N 74% en F 26%. De Vaste Commissie voor taaltoezicht heeft een gunstig advies gegeven.