01 mrt 2019 17:07

Maritieme activiteiten in het kader van de Maritime Capacity Building 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de militaire inzet voor maritieme activiteiten in het kader van de Maritime Capacity Building 2019 (MCB19).

De ministerraad geeft meer bepaald groen licht voor de uitvoering van de MCB19-campagne en de inzet van militairen in dit kader, inclusief de inzet van het schip Godetia. MCB19 bestaat uit drie modules:

  • een deelname in het kader van het project Africa Partnership Station (APS)
  • het sturen van coaching- en vormingsteams naar Benin
  • een campagne uitgevoerd met de Godetia met een bemanning van ongeveer 90 personen

Met de deelname aan MCB19 steunt België West-Afrikaanse naties in hun strijd tegen de piraterij, (drug)smokkel en illegale visserij. De deelname aan het APS-programma, een samenwerkingsprogramma van de US NAVY, heeft als doel capaciteiten van Afrikaanse partnermarines te verbeteren.