16 mrt 2007 16:00

Markten voor financiële instrumenten

Integratie van de Europese markt voor financiële diensten en betere bescherming van de investeerders

Integratie van de Europese markt voor financiële diensten en betere bescherming van de investeerders

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Europese richtlijn over markten voor financiële instrumenten omzet. Het voorstel gaat uit van minister van Financiën Didier Reynders (2004/39/EG). De richtlijn zet de integratie van de Europese markt voor financiële diensten voort en waarborgt een betere bescherming van de investeerders. Ze regelt onder meer de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, de organisatie van de financiële markten en de taken van de bevoegde marktautoriteiten. De belangrijkste vernieuwing van de richtlijn bevindt zich in de bepalingen die de bescherming van de investeerders waarborgen, namelijk de gedragsregels. Die regels bestrijken tal van aspecten: - de informatie die ze aan de cliënten moet verstrekken; - de contracten die ze met de cliënten moeten afsluiten en de verslagen die ze hen moeten richten; - de zorgvuldigheidsplicht; - de organisatorische regels die ze moeten naleven om de orders te behandelen en ze op de meest gunstige voorwaarden uit te voeren; - de behandeling van de belangenconflicten. In het kader van de regulering van de markten voert de richtlijn een globale reglementering in van de uitvoering van de transacties met financiële instrumenten, wat de gebruikte onderhandelingsmethodes voor de uitvoering van de transacties ook mogen zijn. Het is de bedoeling dat de uitvoering van de transacties van investeerders aan de hoogste normen voldoet en dat de integriteit en algemene doeltreffendheid van het financieel stelsel bewaard blijven.