20 nov 2009 10:53

Marktpraktijken

Voorontwerp van wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - tweede lezing

Voorontwerp van wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming dat de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument vervangt. Die wet wordt nu aangepast aan de economische toestand en de Europese voorschriften. Het voorontwerp is een initiatief van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne, minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en de minister bevoegd voor Consumentenzaken Paul Magnette.
 
Het ontwerp werd in tweede lezing vooral aangepast aan de technische opmerkingen van de Raad van State. Inhoudelijk bleven de belangrijkste hervormingen zoals voorzien in eerste lezing door de ministerraad van 10 juli 2009 ongewijzigd.

De aankondiging van prijskortingen wordt eenvoudiger: de regels voor de aankondiging van prijsverminderingen worden versoepeld en de consument krijgt volledige en juiste informatie over de prijsverschillen. 

Om de verkoop via internet en op afstand te bevorderen is het toegelaten om de betaling voor het aflopen van de bedenkperiode te eisen. Die periode wordt verlengd tot 14 kalenderdagen in plaats van zeven werkdagen en de afgevinkte keuzemogelijkheden om de aankoop van bijkomende producten te weigeren, worden verboden. De bedoeling is om de elektronische verkoop te stimuleren en tegelijk de consument te beschermen. 

De sperperiodes beginnen op 6 december en 6 juni(voor kledij, schoenen en lederwaren) met de mogelijkheid om reclame te maken voor koopjes. 

De koppelverkoop of de gezamenlijke aanbiedingen aan consumenten zijn  toegelaten, tenzij het om oneerlijke handelsprakijken gaat. Voor de financiële diensten blijft het verbod gelden, maar er zijn uitzonderingen voorzien.