10 jul 2009 12:14

Marktpraktijken

Voorontwerp van wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

Voorontwerp van wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming dat de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument vervangt. Die wet wordt nu aangepast aan de economische toestand en de Europese voorschriften. Het voorontwerp is een initiatief van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne, minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en de minister bevoegd voor Consumentenzaken Paul Magnette.
 
De omstandigheden waarin Belgische ondernemingen concurrentie voeren, de nieuwe marktvoorwaarden en de huidige behoeften en eisen van de consumenten worden beter op elkaar afgestemd. Verder wordt de integratie van KMO's in de Europese markt bevorderd en de loyauteit tussen de deelnemers aan het handelsverkeer gewaarborgd. Daarnaast krijgen de zwakste ondernemingen voldoende bescherming.bescherming van de consument wordt gewaarborgd, meer bepaald door hem voldoende, aangepaste en correcte informatie te bieden. 

De aankondiging van prijskortingen wordt eenvoudiger: de regels voor de aankondiging van prijsverminderingen worden versoepeld en de consument krijgt volledige en juiste informatie over de prijsverschillen. 

Om de verkoop via internet en op afstand te bevorderen is het toegelaten om de betaling voor het aflopen van de bedenkperiode te eisen. Die periode wordt verlengd tot 14 kalenderdagen in plaats van zeven werkdagen en de afgevinkte keuzemogelijkheden om de aankoop van bijkomende producten te weigeren, worden verboden. De bedoeling is om de elektronische verkoop te stimuleren en tegelijk de consument te beschermen. 

De sperperiodes beginnen op 6 december en 6 juni(voor kledij, schoenen en lederwaren) met de mogelijkheid om reclame te maken voor koopjes. 

De koppelverkoop of de gezamenlijke aanbiedingen aan consumenten zijn  toegelaten, tenzij het om oneerlijke handelsprakijken gaat. Voor de financiële diensten blijft het verbod gelden (er zijn uitzonderingen voorzien). 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.