11 okt 2019 15:31

Masterplan Cybersecurity van de FOD Buitenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders het masterplan Cybersecurity van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking goed.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft een uitgebreid masterplan Cybersecurity opgemaakt, met een doorgedreven en gedetailleerd actieplan om de kwetsbaarheid te verminderen en de veerkracht te verhogen in geval van een cyberincident. Dit plan bevat een reeks concrete maatregelen in drie domeinen:

 • ICT-infrastructuur robuuster maken tegen aanvallen:
  • de bestaande infrastructuur inherent minder kwetsbaar maken
  • het netwerk segmenteren
  • de Active Directory heropbouwen
  • een Content Management Database uitbouwen
 • de Incident Detectie en Respons-capaciteit verhogen:
  • het bestaande CyberSecurity Operations Centre uitbreiden van drie naar zes personen
  • een eerstelijns 24x7-monitoring voorzien
  • de ICT Security-organisatie uitbreiden van zeven naar 17 personen
 • formele cybersecurityprocedures introduceren
  • een geïnstitutionaliseerd risk management invoeren, inclusief de introductie van een Governance, Risk and Compliance platform
  • Emergency Response Runbooks voor de top-5 incidenten invoeren
  • gecontroleerde continuïteitsplannen opmaken en operationaliseren
  • het federaal cybernoodplan aligneren en verfijnen

De ministerraad gaat akkoord met het masterplan en de voorstellen in dit kader.