20 apr 2007 17:00

Maximumfactuur

Informatie over het recht op de maximumfactuur

Informatie over het recht op de maximumfactuur

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet van 5 juni 2002 uitvoert over de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging. (artikel 3, derde lid) Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. De ministerraad van 26 oktober 2006 gaf opdracht aan een werkgroep de maatregelen te bestuderen om dubbele betalingen MAF/aanvullende dekking door hospitalisatieverzekering te vermijden. Als mogelijke oplossing stelde de werkgroep voor dat de verzekeringsinstellingen aan de zorgverlener melden dat de rechthebbende voor het betrokken kalenderjaar recht heeft op de maximumfactuur. In dat geval kan de zorgverlener aan 100% factureren. Het ontwerp regelt hoe de informatie over het recht op de maximumfactuur aan de verpleeginrichtingen wordt gemeld. Het ontwerp kreeg een positief advies van het Verzekeringscomité van de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV.