06 mrt 2009 16:52

Maximumfactuur

Vermelding van het recht op de maximufactuur op de verpleegnota

Vermelding van het recht op de maximufactuur op de verpleegnota

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de vermelding van het recht op de maximufactuur op de verpleegnota aanpast (*).

Het koninklijk besluit schrijft voor dat ziekenhuizen op de verpleegnota voor de patiënt moeten vermelden dat hij of zij recht heeft op de maximumfactuur, indien het ziekenhuis van die informatie op de hoogte was ten laatste de tiende dag van de maand die volgt op het einde van de hospitalisatie. Psychiatrische ziekenhuizen werken echter met tussentijdse facturen, omdat de hospitalisatie vaak langer duurt. Om interpretatieproblemen te vermijden, wordt het voorschrift aangepast. Ziekenhuizen moeten het recht enkel vermelden indien ze ervan op de hoogte waren ten laatste op de tiende dag van de maand die volgt op het einde van de te factureren periode. 

(*) kb tot wijzigig van het kb van 8 juni 2007 tot uitvoering van art. 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging.