04 dec 2009 12:04

Mechanismen voor schone ontwikkeling

Partnerschappen in China in het kader van het federaal aankoopbeleid

Partnerschappen in China in het kader van het federaal aankoopbeleid

De ministerraad heeft beslist een mandaat te geven aan minister van Klimaat en Energie Paul Magnette om het akkoord voor een partnerschap voor Mechanismen voor Schone Ontwikkeling (CDM) in het kader van het federale aankoopbeleid tussen de federale overheid en de Chinese Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming alsook het dienstencontract tussen de federale overheid en Huna Xiangke Clean Development Co te ondertekenen en uit te voeren.

Die beslissing kadert binnen de goedgekeurde aankoopstrategie en gaat dus de beslissing van de ministerraad van 10 juli 2009 vooraf, waarbij beslist werd om het federale aankoopbeleid te bevriezen, in afwachting van een grondig overleg met de gewesten.

Die beslissing voert de beslissing uit van de ministerraad van 21 november 2008 die op haar beurt de beslissing van de ministerraad van 10 juli 2009 voorafgaat om het federale aankoopbeleid te bevriezen.