01 feb 2017 17:29

Mededeling geregistreerd kassasysteem

Een belangrijke producent van controlemodules voor geregistreerde kassasystemen (FDM) heeft einde 2016 vastgesteld dat er een technisch probleem is aan zijn modules met certificatienummers RET01 tot RET05.


Die producent schakelt zijn verdelers in om bij iedere uitbater met zo’n FDM langs te gaan en kosteloos het toestel te vervangen.
Er zal geen onderbreking zijn in het gebruik van het geregistreerd kassasysteem en de FOD Financiën neemt alle administratie die daarmee gepaard gaat voor zijn rekening.