10 jan 2006 15:02

Mededeling van de Woordvoerder: Reactie Verhofstadt - voorstel Chirac

Mededeling van de Woordvoerder: Reactie Premier Verhofstadt op voorstel Chirac voor "versterkte samenwerking" onder landen van de Eurozone

Mededeling van de Woordvoerder: Reactie Premier Verhofstadt op voorstel Chirac voor "versterkte samenwerking" onder landen van de Eurozone

Premier Verhofstadt verwelkomt het voorstel van President Chirac om met een groep pionierlanden het voortouw te nemen in de Europese integratie. President Chirac heeft een nieuwe start voor de Europese Unie geopperd tijdens zijn nieuwjaarswensen voor het diplomatiek corps door te pleiten voor een groep van landen uit de Eurozone die een "versterkte samenwerking" zouden oprichten. Premier Verhofstadt pleitte in zijn boek "De Verenigde Staten van Europa" voor een samenwerking tussen de landen van de Eurozone, die open zou staan voor alle landen van de Unie. Deze open, inclusieve vorm van samenwerking zou geen nieuwe verdelingen creëren in Europa.