29 mrt 2013 17:48

Mededinging van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.

Het ontwerp bevat de plaatsingsregels voor de opdrachten die door aanbestedende entiteiten worden geplaatst in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. Het handelt dus niet over de overheidsopdrachten die in dezelfde sectoren worden geplaatst door aanbestedende overheden en overheidsbedrijven. Zij maken het voorwerp uit van een ander besluit. 

De betrokken aanbestedende entiteiten zijn hoofdzakelijk Brussels Airport Company en de S.A. EBCF, de beheersmaatschappij van de luchthaven van Cerfontaine. 

Dit ontwerp van koninklijk besluit voert titel IV uit van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 en vervangt het koninklijk besluit van 18 juni 1996.