18 dec 2015 17:52

Mediadienstencontract met Belga voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De ministerraad gaat akkoord met het afsluiten van een mediadienstencontract tussen de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de NV Belga van 1 januari 2016 tot 31 december 2018.