08 jan 2010 12:45

Medische verkiezingen

Medische verkiezingen nu ook elektronisch

Medische verkiezingen nu ook elektronisch

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de regels voor de medische verkiezingen vastgelegd (*).

Naast de bestaande schriftelijke verkiezingen, komt er nu ook de mogelijkheid om elektronisch te stemmen. Die elektronische stemming wordt georganiseerd voor de medische verkiezingen van 2010, zoals het nationaal akkoord 2009-2010 voorschrijft. 

Het RIZIV organiseert elke vier jaar verkiezingen voor artsen, tandartsen en kinesitherapeuten. Ze bepalen hun vertegenwoordiging in de beroepsorganisaties en de mandaten in de verschillende beslissende en raadgevende organen bij het RIZIV.

De ministerraad heeft eveneens akte genomen van een ontwerp van ministerieel besluit goedgekeurd dat de praktische organisatie van de elektronische stemming regelt.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in art. 211, §1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.