11 mrt 2016 13:00

Meer controles sociale dumping in 2016

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein het actieplan 2016 voor de strijd tegen de sociale fraude en de sociale dumping goed. Het nieuwe actieplan, uitgewerkt in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), bouwt verder op dat van 2015 en bevat in totaal 90 concrete actiepunten. 

In 2015 werd 180 miljoen euro opgehaald in de strijd tegen sociale fraude, een stijging met 30 procent tegenover 2014 en het hoogste cijfer ooit. In 2015 werden 70% van de acties in het actieplan volledig uitgevoerd.

Het actieplan 2016 is een actualisering van het plan van vorig jaar en bevat in totaal 90 actiepunten. In 2016 wordt de sectorale aanpak verdergezet. De plannen voor eerlijke concurrentie in de bouw- en transportsector worden ook uitgevoerd en nieuw overleg zal plaatsvinden met de land- en tuinbouwsector, de bewakingssector en met de OCMW's. 

Sociale flitscontroles en meer controles sociale dumping

Een opvallende maatregel: de sociale flitscontroles die de inspectiediensten in 2016 zullen organiseren. Na een succesvolle test in oktober vorig jaar, zullen regelmatig aangekondigde controles worden uitgevoerd in fraudegevoelige sectoren zoals de bouw en de horeca.

In 2016 wordt het vooropgestelde aantal controles sociale dumping opgevoerd. Het opsporen van onwettige gedetacheerde werknemers is een prioriteit. Gespecialiseerde provinciale cellen zullen een derde meer controles uitvoeren dan vorig jaar.

Checklist voor horeca

Waar 2015 als overgangsjaar werd beschouwd met minder controles in de horeca, zal er in 2016 opnieuw meer gecontroleerd worden in de sector. De inspectiediensten krijgen sinds eind februari dagelijks een update van de FOD Financiën met welke zaken een geregistreerd kassasysteem (GKS) hebben. Hun controles zijn gericht op zaken die nog geen GKS hebben. Het eerste kwartaal treden de inspectiediensten eerder begeleidend en informatief op. Op 1 april loopt de gedoogperiode af.

De checklists die sociale inspectiediensten gebruiken, zullen via de website van de SIOD ter beschikking gesteld worden van de horeca. Horecazaken kunnen aan de hand van de checklist zelf nagaan of ze in orde zijn. 

Het volledige actieplan kan u hier vinden: http://www.tommelein.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/201603_02_Actieplan_2016_sociale_fraude_-_def.NL_180.pdf