19 mrt 2015 10:40

Meerjarige opdracht cateringdiensten 2015-2019 ten behoeve van de federale open opvangcentra

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken stemt de ministerraad in met het opstarten van de procedure voor de gunning van de overheidsopdracht Cateringdiensten 2015-2019 ten behoeve van de federale open opvangcentra van Fedasil.

Het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (Fedasil) heeft onder meer de taak om de organisatie, het beheer en de kwaliteitscontrole van de materiële hulp toegekend aan de begunstigden van de opvang te verzekeren. Hiertoe sluit Fedasil overeenkomsten met derden voor opdrachten van diensten ter verwezenlijking van deze verplichtingen.

Deze nieuwe meerjarige opdracht moet uitgeschreven worden ter vervanging van de huidige meerjarige overeenkomst voor het leveren van cateringdiensten die definitief afloopt op 3 augustus 2015.

De nieuwe opdracht zal rekening houden met de beleidskeuze van Fedasil om de collectieve catering af te bouwen ten voordele van individuele kookgelegenheden (kookeilanden). De bewoners die over zo een kookgelegenheid beschikken, maken dan niet langer gebruik van de collectieve catering, maar kunnen de ingrediënten voor de zelfgekookte maaltijden buiten het centrum aankopen met door Fedasil verstrekte sociale maaltijdcheques. Fedasil moet de nodige maatregelen nemen om de meeruitgave voor maaltijdcheques binnen de beschikbare budgettaire enveloppe op te vangen.