20 apr 2007 17:00

Meerwaardeneconomie

Vaststelling van het bedrag voor 2007 voor meerwaardeneconomie en verdeling tussen de drie gewesten en de Duitstalige gemeenschap

Vaststelling van het bedrag voor 2007 voor meerwaardeneconomie en verdeling tussen de drie gewesten en de Duitstalige gemeenschap

De ministerraad keurde een bijakte aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 goed en een voorontwerp van wet dat instemt met die bijakte. Het voorstel van minister van Begroting Freya Vandenbossche en staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert voert in het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap de bedragen in voor 2007 voor de financiering van de gemeenschappelijke inspanningen voor de meerwaardeneconomie. Om de continuïteit van het beleid en de gezamenlijke inspanningen voor de ontwikkeling van de sociale economie vanuit verschillende beleidsniveaus verder te zetten, voert de bijakte in het samenwerkingsakkoord het bedrag voor 2007 in en de verdeling ervan tussen de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap. Het bedrag bestemd voor de financiering van de gemeenschappelijke acties bedraagt in totaal 15.573.912 euro. Daarvan is is 2.060.450 euro bestemd voor de verdere uitbouw van buurt- en nabijheidsdiensten. Dat bedrag komt overeen met het bedrag voor 2006 verhoogd met 1,5%. Hiervan gaat 55,7% naar de gemeenschappelijke inspanningen geleverd met het Vlaamse Gewest, 33% naar de inspanningen met het Waalse gewest, 10% voor de inspanningen met het Brussels Hoofdstedelijk gewest, 1,3% voor de inspanningen met het Duitstalige gemeenschap.