05 jun 2009 13:29

Menselijk lichaamsmateriaal

Uitvoering van de wet 19 december 2008 betreffende het verkrijgen en gebruiken van menselijk lichaamsmateriaal

Uitvoering van de wet 19 december 2008 betreffende het verkrijgen en gebruiken van menselijk lichaamsmateriaal