25 apr 2014 14:08

Mensen blijven aan het werk dankzij OCMW

Brussel, 25 april 2014. Het activeringsbeleid van de OCMW ’s heeft in de laatste 10 jaar vooruitgang geboekt. In 2003 werden maandelijks 8.829 personen tewerkgesteld. Dit aantal steeg met factor 1,5 tot maandelijks 13.609 personen in 2013. De POD Maatschappelijke Integratie gaat in zijn trimestriële focusnota dieper in op de evolutie van het activeringsbeleid van de OCMW ‘s.

Julien Van Geertsom, voorzitter POD MI: “De stijging van het aantal activeringen is opmerkelijk te noemen omdat deze sterker toeneemt dan het aantal mensen die bij het OCMW steun vragen.”

Het is duidelijk dat de OCMW ‘s de voorbije tien jaar doorheen de verschillende activeringsmaatregelen een unieke expertise hebben opgebouwd. Van alle trajecten blijft de art 60 § 7 veruit de populairste maatregel. Het is een baan voor iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Bijna 9 op de 10 personen volgen via het OCMW ’s een art 60. In mindere mate wordt vervolgens gebruik gemaakt van de SINE en de ACTIVA.

Minder tewerkgesteld binnen het OCMW, meer binnen de sociale economie

In 2003 werd voornamelijk de art 60 § 7 voor de diensten van OCMW aangewend (44,9%). In 2013 bedroeg dit nog maar 28,9%. Een daling ten voordele van de sector van de sociale economie die van 11,8% in 2003 naar 27,2% in 2013 opklom.

Acties op maat van het OCMW

Dankzij de verhoogde staatstoelage en het clusterplan, twee initiatieven die specifiek gericht zijn op maatschappelijke inschakeling, kunnen de meest kwetsbare personen worden bereikt en worden de tewerkstellingstrajecten van kleine en grote OCMW ‘s beter op elkaar afgestemd.

Het clusterplan biedt de mogelijkheid om de inspanningen van verschillende naburige kleine OCMW ‘s te bundelen. We merken dat deze maatregel zijn effect niet mist. OCMW ‘s die samen een beleid uitwerken, activeren. Respectievelijk 15,9% voor cluster OCMW ‘s in 2013 tegenover 12,2% voor OCMW ‘s  die niet participeren.

Verhoogde toelages

Een verhoogde toelage wordt toegekend aan de OCMW ‘s van steden met minstens 40.000 inwoners die specifieke sociale-inschakelingsinitiatieven nemen. In 2013 werden met 36 OCMW ‘s een overeenkomst gesloten. We stellen vast dat vooropgestelde objectieven tussen 2009 en 2013 met 5% zijn toegenomen van respectievelijk 12.062 in 2009 tot 14.638 in 2013.

Opvolging van de tewerkstellingen.

Als we kijken naar de effectiviteit van de maatregelen, merken we dat 48,5% van de art 60 § 7 één jaar na afloop van het activeringstraject actief op de arbeidsmarkt was. Voor de andere maatregelen waren 68,7% aan het werk. De resultaten wijzen op een globaal tewerkstellingspercentage van 83,6% voor personen die een traject bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) hebben doorlopen.

 

De volledige analyse van het trimestrieel rapport vindt u op de website van de POD MI:

 

*  De absolute cijfers zijn maandgemiddelden. Een rechthebbende kan meerdere maanden na elkaar in aanmerking komen voor een betrokken maatregel. Om absolute jaarcijfers te berekenen mag men deze cijfers niet vermenigvuldigen met 12 maanden.

 

Contact

POD Maatschappelijke Integratie
Julien Van Geertsom T. +32 475 26 84 70