16 okt 2020 14:44

Mensen voor Mensen vzw, La Maison Source asbl en Le Petit Vélo Jaune asbl zijn de 3 laureaten van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2020

Het project Digit Aalst van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw, La Maison Source asbl en Le Petit Vélo Jaune asbl werden vandaag op de vooravond van de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede, beloond voor hun inspanningen om mee kinderarmoede helpen in te dijken. Deze drie VZW’s ontvingen elk een cheque ter waarde van 10.000 euro uit handen van Karine Lalieux, de kersverse Minister voor Armoedebestrijding.

Naar jaarlijkse traditie zet de POD Maatschappelijke Integratie met de Federale Prijs Armoedebestrijding een aantal projecten, organisaties of personen in de kijker die een speciale erkenning verdienen voor hun inzet om armoede een halt toe te roepen. Dit jaar stond de prijs in het teken van “innovatieve oplossingen voor kinderarmoede”.

Alexandre Lesiw, Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie: “Met deze prijs willen we als Federale Overheid ook in deze moeilijke periode anderen blijven inspireren om hun steentje bij te dragen in de strijd tegen kinderarmoede. De coronacrisis zal ongetwijfeld een immense impact hebben op deze generatie kinderen. Daarom is dit thema van kinderarmoede dat tijdens de voorbije lockdown heel sterk naar boven kwam, o zo belangrijk! Kinderen en jongeren in precaire situaties voelen zich vaak nog meer geïsoleerd dan hun leeftijdsgenoten.

Uit een shortlist van 9 kandidaten die aan de hand van een presentatiefilmpje van 30 seconden hun project helder en duidelijk uiteenzetten, werd met meer dan 7.000 voorkeurstemmen de  3 laureaten gekozen. Deze laureaten zijn:

Vlaamse laureaat: Project “Digit Aalst” van Vierdewereldgroep – Mensen voor Mensen vzw

Het project “Digit Aalst” is een samenwerking tussen verschillende onderwijs- en welzijnspartners en de stad Aalst om de kinderen van meer dan 3.000 kwetsbare gezinnen in de stad extra digitale (onderwijs)kansen te geven. Tijdens de lockdown kwam de digitale ongelijkheid bij de Aalsterse kinderen nog sterker op de voorgrond. Daarom werd naast het voorzien van laptops en internettoegang met Digit Aalst ook gewerkt aan de digitale vaardigheden en digitale ondersteuning door middel van brugfiguren die de persoonlijke en moeilijke situatie van de kwetsbare gezinnen kennen. Digit Aalst wilt geen one shot corona-project zijn, maar zoekt lokale verankering binnen de stad en het OCMW om zo van digitale toegang een basisrecht in Aalst te maken.

Waalse Laureaat: La Maison Source asbl

La Maison Source biedt dankzij een toegankelijke gemeenschapsbenadering hulp aan jonge ouders die door armoede sterker getroffen worden omwille van hun kwetsbare achtergrond (problemen uit vroeger leven, moeilijke familiale context, jonge leeftijd, migratietraject, (intellectuele of fysieke) handicap, …).

Zowel de ouders als de kinderen worden betrokken bij de punten waarvan ze zelf aangaven dat men hier aan wenst te werken. De methode is gebaseerd op het in de praktijk brengen van de acties in concrete situaties: maaltijden maken en geven, adequate lichaamsverzorging verstrekken, het kind stimuleren, aangepaste spelletjes aanbieden, de band creëren of versterken, coherente en affectieve educatieve referentiepunten verstrekken, enzovoort. De dagelijkse handelingen worden dus uitgevoerd door de ouders zodat de versterking van de vaardigheden wordt ontwikkeld en de verworven kennis overdraagbaar is naar de thuissituatie.

De impact is tweeledig voor het kind: hij of zij haalt niet alleen voordeel uit de regelmatige aanwezigheid van een fysieke, cognitieve en/of psychische stimulatie, maar profiteert ook van het werk dat met zijn of haar ouders wordt gedaan door alle ondersteuning die rond hun gemeenschappelijke behoeften werd opgezet.

Brusselse laureaat: Le Petit Vélo Jaune asbl

Le Petit vélo jaune richt zich op toekomstige of nieuwe ouders die zich in een zeer kwetsbare situatie bevinden. (Alleenstaanden, verzwakte of economisch verzwakte gezinnen of gezinnen in een zeer precaire situatie, eenoudergezinnen, of/en ontworteld door migratie, of zeer jonge moeders zonder oriëntatiepunten of familiekring). Velen worden vaak omwille van hun situatie gestigmatiseerd wat leidt tot angst, een gebrek aan zelfvertrouwen en een continu gevoel van beoordeling door de maatschappij.

De organisatie biedt hen de mogelijkheid om er niet langer alleen voor te staan en zich te laten begeleiden door vrijwilligers die ze bij de organisatie teamgenoten noemen. De voorgestelde begeleiding wordt georganiseerd onder de vorm van een samenkomst. Elke week, over een periode van ongeveer een jaar, gaat een teamgenoot naar het huis van hetzelfde gezin, in een geest van solidariteit en welwillendheid. Samen bekijken ze de vele moeilijkheden en zoeken ze naar mogelijke oplossingen. Dit schept een vertrouwens- en vriendschapsband waardoor de gezinnen het gevoel krijgen dat er naar hen geluisterd wordt en dat er met hun bekommernissen rekening wordt gehouden.

Andere genomineerden

Niet enkel de 3 laureaten, maar ook de 6 andere genomineerden verdienen aandacht voor hun werking. Deze zijn het OCMW van Eeklo, het OCMW van Sint-Truiden, Relais Social Urbain de Mons – Borinage – Housing First Famille, Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, CAW Brussel – Team Gezinsondersteuning Ketjes BXL en Community Land Trust Brussel. Meer informatie over alle projecten is te vinden op www.prijs2020.be