19 sep 2011 15:07

Milieubeheer binnen de federale openbare diensten

Verslag over de registratie van het milieubeheersysteem en het energieverbuik bij de federale openbare diensten

Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft bij de ministerraad verslag uitgebracht over de registratie van het milieubeheersysteem EMAS en het energieverbuik bij de federale openbare diensten. De federale regering besliste op 20 juli 2005 dat alle federale overheidsdiensten een milieuzorgsysteem moesten opzetten en deelnemen aan EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EU (*).
Dankzij EMAS kunnen organisaties hun milieuprestaties evalueren, rapporteren en verbeteren. Om eraan te voldoen, moeten de federale overheidsdiensten een milieubeleid uitwerken en hun directe en indirecte milieu-impact analyseren. Ze moeten ook acties vaststellen om het milieu beter te beschermen. Eind 2011 zullen 18 federale overheidsdiensten en 43 locaties EMAS-geregistreerd zijn (rekening houdend met de geplande externe audits). Het verslag ging verder ook in op de gemeenschappelijke prioritaire doelstellingen van de federale overheidsdiensten en een benchmarking van milieuprestatie-indicatoren bij 18 instellingen en 22 sites (waarvan 13 sites een EMAS-registratie hebben). Dankzij de toepassing van de milieuprestatie-indicatoren kan de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling de resultaten van verschillende diensten vergelijken en zogenaamde kengetallen opstellen. De indicatoren geven ook een duidelijk overzicht van de evolutie van de prestaties en bieden de federale overheidsdiensten de gelegenheid om van elkaars ervaringen te leren. (*) Eco-Management and Audit Scheme Eco-Management and Audit Scheme