20 jul 2006 17:00

Militair hospitaal

Partnerschap tussen het Militair hospitaal en het UVC Brugmann

Partnerschap tussen het Militair hospitaal en het UVC Brugmann

De ministerraad nam kennis van de kaderovereenkomst en de vier protocolovereenkomsten over de samenwerking tussen het UVC Brugmann en het Militair Hospitaal die Minister van Landsverdediging André Flahaut voorstelde. Dankzij het algemene kader dat het partnerschap met het UVC Brugmann biedt kan het Militair hospitaal zich beter integreren in de organisatie en in de openbare structuren van de Belgische gezondheidszorg. Het verzekert het voortbestaan van het Militair Hospitaal in het domein van de militaire geneeskunde. Het komt tegemoet aan de vraag naar ondersteuning van de operaties in het kader van de internationale betrekkingen met de NAVO en de EU. Het verhoogt het gecoördineerde aanbod van zorgverstrekking aan de bevolking met zijn brandwondencentrum en hyperbare kamer en biedt een oplossing voor het tekort aan militair medisch personeel.