27 jan 2023 16:30

Militair materieel voor het Oekraïense leger

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met de aankoop en de levering van militair materieel voor het Oekraïense leger, dat snel kan worden geleverd op basis van de behoeften die de Oekraïense regering te kennen geeft.

Enerzijds belast de ministerraad Defensie ermee een contract uit te voeren voor de aankoop van verschillende wapens, bijbehorende uitrusting en munitie voor de Oekraïense regering, die door Belgische firma’s kunnen worden geleverd.

Anderzijds verleent de ministerraad zijn goedkeuring aan Defensie voor de levering van jeeps, vrachtwagens en munitie/laders.

Met het oog op de aankoop en de levering van dit materieel gaat de ministerraad akkoord met de terbeschikkingstelling van de nodige kredieten uit de interdepartementale provisie.