02 sep 2005 17:00

Militaire instructeurs in Congo

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om militair materieel en een detachement instructeurs van Belgische militairen naar de Democratische Republiek Congo te sturen.

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om militair materieel en een detachement instructeurs van Belgische militairen naar de Democratische Republiek Congo te sturen.

In het kader van haar Programma Militair Partenariaat (PMP) met de DRC stelt de Belgische Defensie voor om de Congolese defensie te steunen door 82 overtollige militaire voertuigen te schenken en uit gebruik genomen brugslagmaterieel voor onbeperkte duur in leen te geven. Defensie verbindt zich ertoe personeel van de DRC op te leiden voor het gebruik en het onderhoud van het materieel. De opleiding gebeurt door een detachement van 87 Belgische militaire intructeurs in Kalemie, vanaf half oktober tot 22 december 2005. De kosten voor het maritiem transport via Tanzania worden gedragen door de DRC. Het Belgische leger neemt de kosten voor landvervoer voor haar rekening. Het administratieve en financiële statuut van het personeel dat aan deze missie deelneemt is: operationele inzet - hulp buiten het nationale territorium (KB 03 - Coeff 2).