25 feb 2022 18:47

Militaire programmering van investeringen voor de periode 2023-2030

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030.

De wet houdende de militaire programmering van de investeringen voor de periode 2016-2030 concretiseerde de strategische visie van België voor zijn strijdkrachten tussen 2016 en 2030. In overeenstemming met het regeerakkoord strekt dit voorontwerp ertoe deze wet te actualiseren en er de basisprincipes voor 2023-2030 van vast te leggen.

Dit wetsontwerp beoogt bijgevolg de volgende doelen :

  • de actualisering van de investeringen in hoofdmaterieel
  • de evolutie van het personeelbestand, de werving van personeel en de revalorisatiemaatregelen bij het Ministerie
  • de versterking van de nationale technologische en industriële basis op het vlak van veiligheid en defensie

De gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben ook duidelijk gemaakt dat het land in tijden van acute, nationale noodsituaties op zijn strijdkrachten moet kunnen rekenen. Hun aanwezigheid naast de andere openbare diensten laat toe om het vermogen tot optreden te versterken en daardoor een zekere veerkracht te creëren. Net als in 2017 is de regering zich bewust van de enorme inspanningen die deze investeringen in onze Defensie vergen. Ze hebben een intergenerationeel en solidair karakter en moeten worden volgehouden tot na 2030 om onze bevolking te beschermen en om haar, evenals onze partners te kunnen garanderen dat België zich zal blijven inzetten als een betrouwbare bondgenoot op wie men kan rekenen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.