02 sep 2005 17:00

Militaire steun aan de Democratische Republiek Congo

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om Belgische militaire luchtmiddelen in de Democratische Republiek Congo in te zetten voor het vervoer van Congolese kandidaten die een voortgezette kadervorming in het eengemaakte Congolese leger volgen.

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om Belgische militaire luchtmiddelen in de Democratische Republiek Congo in te zetten voor het vervoer van Congolese kandidaten die een voortgezette kadervorming in het eengemaakte Congolese leger volgen.

De voortgezette vorming van de kaderleden van het Congolese eengemaakte leger vindt plaats in Kinshasa en Kamina in het tweede semester van 2005. In de eerste fase zal men de hogere kaders in het Centre supérieur militaire in Kinshasa herscholen. In de tweede fase volgt een tactische vorming van de lagere kaders die een praktische herscholing volgen in Kamina. Het Belgische leger biedt luchttransport aan voor de inplaatsstelling van de Congolese kandidaten in Kinshasa en Kamina. Het gaat om 340 vluchturen van een C-130 gedurende 54 dagen, die met een bemanning van negen militairen aanwezig is voor de ontplooiing en herontplooiing van Belgische militairen in de periode van half september tot half december.