17 okt 2023 16:42

Minister Khattabi betreurt uitstel van de herziening van de Europese verordening voor chemische producten

Federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi reageert ontgoocheld vanuit Berlijn, waar sinds zondag de Wereldgezondheidsconferentie plaatsvindt, op de beslissing van de Europese Commissie om haar verordening over chemische stoffen (REACH) nog niet te herzien. De Europese Commissie heeft zich in 2021 in het kader van haar Europese strategie voor de duurzaamheid van chemische producten geëngageerd om deze verordening tijdens haar zittingsperiode uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 te herzien. Het ontbreken van een verwijzing naar de herziening van REACH in het werkprogramma van de Commissie voor EU 2024, gepubliceerd op 17 oktober, bevestigt echter dat deze verordening niet zal worden herzien tijdens deze zittingsperiode.

De minister, die sinds haar aantreden consequent heeft aangedrongen op een herziening van de REACH-verordening, betreurt het voornemen van de Europese Commissie: "De verordening REACH, om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen gevaren van chemische stoffen, is al bijna 20 jaar niet herzien! Sindsdien zijn er nieuwe gevaarlijke chemische stoffen op de markt gekomen. Dit geldt met name voor bepaalde polymeren en hormoonverstoorders zoals PFAS, waarvoor momenteel geen adequate regelgeving bestaat. Hoewel beleidsmakers het er in het algemeen over eens zijn dat we alles in het werk moeten stellen om ons leefmilieu en de gezondheid van mensen te beschermen, betreur ik het dat er geen concrete actie wordt ondernomen rond chemicaliën. De herziening van REACH had hiertoe kunnen bijdragen, maar de Commissie heeft blijkbaar anders besloten.”