02 sep 2023 14:12

Minister Zakia Khattabi lanceert het Burgerplatform over Rechtvaardige Transitie

Vandaag heeft de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi het Burgerplatform over Rechtvaardige Transitie gelanceerd. 65 burgers, waaronder mensen die in armoede leven, kwamen voor het eerst samen om te debatteren over de vraag: "Aan welke voorwaarden moet de ecologische transitie voldoen om rechtvaardig te zijn?”.  

De burgers zullen 4 weekends de uitdagingen voor een rechtvaardige ecologische transitie verkennen, over oplossingen debatteren en van elkaar leren.  Het Burgerplatform kadert in de Staten-Generaal voor een rechtvaardige transitie, die beleidsaanbevelingen moet opleveren voor de conferentie over rechtvaardige transitie van 8 en 9 november aanstaande.

In haar openingsspeech gaf minister Khattabi het belang aan van de democratisering van het debat over de ecologische transitie: “We hebben bewust voor dit burgerplatform gekozen.  Uit overtuiging dat de weg om de gekende transitiedoelstellingen te bereiken samen moet worden uitgestippeld. Uit overtuiging dat elke stem telt. Uit overtuiging dat jullie [burgers] het best geplaatst zijn om ons duiding te geven over uw leven en wat u op het terrein ervaart. Uit de overtuiging dat een constructieve dialoog de voorwaarden zal bepalen voor de aanvaarding van de grote veranderingen die eraan komen.”

De minister blikte in haar speech ook al vooruit op het vervolg: “Daarom sta ik er op dat de resultaten van dit proces een centrale plaats toegediend krijgen tijdens de Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie, die plaats vindt op 8 en 9 november in Brussel. Ik zal er voor zorgen dat jullie aanbevelingen door de verschillende overheden in dit land gehoord worden en als een inspiratiebron voor hen zal kunnen dienen.”

Een deelnemer aan het burgerplatform vatte haar zijn ervaringen van de eerste sessie als volgt samen: "In mijn groep zijn geen twee mensen hetzelfde. Deze diversiteit is erg verrijkend en dat stelt ons in staat om verschillende perspectieven mee te krijgen en nieuwe mensen te ontmoeten. Ik ben de jongste deelnemer aan de Agora. Het is mijn generatie die zal profiteren of lijden onder de beslissingen van de regering, dus het is belangrijk voor mij om ons ze goed mogelijk te vertegenwoordigen." - Isaia, 16 jaar

 

 

 

Achtergrond:

Op dinsdag 24 mei 2022 lanceerde de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi, in aanwezigheid van meer dan 200 stakeholders, de Staten-Generaal voor een rechtvaardige transitie in België. Eén van de centrale projecten binnen de Staten-Generaal bestond uit de oprichting van het Hoog Comité voor een Rechtvaardige Transitie voorgezeten door Béa Cantillon en Marek Hudon: een groep van 22 experts die de taak heeft om in oktober een rapport voor te leggen aan de minister en de Belgische instellingen. Dit rapport zal een antwoord moeten geven op de vraag: "Hoe een rechtvaardige transitie in België te organiseren en te institutionaliseren?" en zal gepubliceerd worden als wetenschappelijke bijdrage aan de Conferentie over de rechtvaardige transitie in België die op 8 en 9 november zal plaatsvinden.

Ten tweede initieerde de minister het Forum voor een rechtvaardige transitie om het middenveld te betrekken. Dit verliep in 3 fasen: een verkennende fase in de vorm van een vragenlijst, 19 interviews met experten uit het middenveld en tot slot twee dagen van rondetafelgesprekken over verschillende thema's namelijk: landbouw en voeding, mobiliteit, huisvesting en gezondheidszorg. Dit proces mondde uit in een rapport dat ook zal dienen als bijdrage aan de Conferentie op 8 en 9 november.Dit proces mondde uit in een rapport dat ook zal dienen als bijdrage aan de Conferentie op 8 en 9 november en dat nu beschikbaar is op https://www.justtransition.be/nl/bijdrage-van-de-georganiseerd-maatschappelijk-middenveld

Het derde spoor dat op zaterdag 2 september is gestart, wil na de wetenschappelijke experts en het middenveld, de bredere bevolking betrekken om uit eigen ervaring te getuigen. Daartoe wordt geopteerd voor de unieke methodiek van een burgerplatform.

Woordvoerder NL: Mathias Bienstman 0499776806