19 mrt 2021 07:39

Minister Zakia Khattabi opgetogen met de nieuwe, veilige en duurzame aanpak van de EU-strategie voor chemische producten

Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi verheugt zich over de goedkeuring van een nieuwe Europese strategie inzake chemische producten. Zoals ook aangekondigd in het regeerakkoord, komt die strategie tegemoet aan de uitdagingen in verband met de bescherming van milieu en menselijke gezondheid en in het bijzonder de kwetsbare bevolkingsgroepen. De minister maakt hier meteen gebruik van om de aanzet te geven voor een rechtvaardige transitie naar een duurzame, groene en klimaatneutrale chemie waarbij de aanpassing van onze chemische industrie gewaarborgd wordt. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Europese ministers van Leefmilieu op donderdag 18 maart, heeft het Portugese Voorzitterschap van de EU-Raad aan de Lidstaten laten weten dat de conclusies van de strategie voor de duurzaamheid van chemische producten waren aangenomen.  

Die nieuwe strategie kadert in de EU-ambitie van zero-waste voor een gifvrij milieu en streeft een dubbele doelstelling na: een betere bescherming van burgers en milieu tegen de gevaarlijkste chemische stoffen en tevens onze chemische nijverheden aanmoedigen tot innovatie en competitiviteit, “wat weerklinkt zoals het engagement dat in ons meerderheidsakkoord is aangegaan om een ambitieuze houding aan te nemen inzake chemische producten”, benadrukt de minister. 

 

De chemische sector is belangrijk voor onze samenlevingen, maar er worden in de EU veel chemische stoffen geproduceerd die nog gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid en voor het milieu. Indien er niets wordt ondernomen inzake de blootstelling aan chemische producten, kan dit duur te staan komen voor de gemeenschap en voor de volgende generaties”, zo licht de minister toe 

En ze gaat verder: “Ik ben verheugd dat een aantal van mijn prioriteiten werden opgenomen in de eindconclusies. Zo garanderen we een hoge bescherming van het milieu en van de menselijke gezondheid en in het bijzonder de meest kwetsbaren in onze samenleving”.  

De transitie naar een duurzame, groene en rechtvaardige chemie is onlosmakelijk verbonden met de uitdagingen van de circulaire economie en van de biodiversiteit. In dat opzicht steunen alle lidstaten een aanpak die gericht is op het produceren en gebruiken van chemische producten die van bij het ontwerpen ervan veilig en duurzaam zijn voor veilige en duurzame materiaalkringlopen. 

Gelet op de mogelijk dramatische gevolgen van de huidige sanitaire crisis, zal het erop aankomen om de economische heropleving niet te vertragen, maar integendeel te begeleiden in een aanpassingsproces van transitie naar een groene en duurzame economie”, aldus minister Khattabi. 
 “Uitgaande van haar voortrekkersrol in het bevorderen van de hoogste standaarden inzake milieu, gezondheid en inachtneming van de ethische normen, zal de Europese Unie tevens erop moeten toezien dat de toepasselijke regels voor de producten van de interne markt eveneens van toepassing zijn op de ingevoerde en uitgevoerde producten.”