06 dec 2011 14:01

Ministerraad

Vaststelling van de werking van de ministerraad

Vaststelling van de werking van de ministerraad

De ministerraad heeft vandaag het ontwerp van regeringsverklaring goedgekeurd en een aantal maatregelen genomen voor de installatie van de regering.

Voor het administratieve beheer worden de diensten van de regeringsleden aan een federale overheidsdienst gehecht:

 • Elio Di Rupo: Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister
 • Steven Vanackere: Federale Overheidsdienst Financiën
 • Didier Reynders: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Johan Vande Lanotte: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Vincent Van Quickenborne: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • Joëlle Milquet: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
 • Laurette Onkelinx: Federale Overheidsdienst Sociale Zaken
 • Sabine Laruelle: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Pieter De Crem: Ministerie van Landsverdediging
 • Paul Magnette: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Annemie Turtelboom: Federale Overheidsdienst Justitie
 • Olivier Chastel: Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole
 • Monica De Coninck: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Melchior Wathelet: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 • Philippe Courard: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • Servais Verherstraeten: Federale Overheidsdienst Financiën
 • Maggie De Block: Federale Overheidsdienst Justitie
 • Hendrik Bogaert: Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie
 • John Crombez: Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister

De ministerraad heeft beslist de bestaande programmatorische overheidsdiensten te behouden.

Kernkabinet:

 • eerste minister Elio Di Rupo
 • vice-eersteminister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling Steven Vanackere
 • vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders
 • vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte
 • vice-eersteminister en minister van Pensioenen Vincent Vanquickenborne
 • vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet
 • vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx

Relaties met het Parlement:

 • Paul Magnette voor de relaties met de Senaat
 • Servais Verherstraeten voor de relaties met de Kamer van Volksvertegenwoordigers