04 mei 2018 18:45

Ministerraad 4/5 CORRIGENDUM: Omzendbrief rond de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021

Op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès keurt de ministerraad een ontwerpomzendbrief goed die de gebruikte hypotheses, de timing en de voorziene nadere regels verduidelijkt voor de voorbereiding van de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021.

De voorbereiding van de voorafbeelding van de initiële begroting 2019 en van de meerjarenramingen 2020-2021 zal een zuiver technische verrichting zijn, uitgevoerd bij ongewijzigd beleid. De nieuwe initiatieven zullen worden verduidelijkt in bilaterale vergadering en inhoudelijk worden besproken in trilaterale vergadering met de vertegenwoordigers van de vice-eersteministers.

Sinds de opmaak van de initiële begroting 2017 heeft de regering beslist een nieuwe berekeningswijze van de departementale kredieten toe te passen. Voor elk departement zullen enveloppes worden berekend per type uitgave, ten laste waarvan de geraamde bedragen worden uitgesplitst. De kredieten van de eerste begrotingscontrole 2018 zullen de basis vormen van de initiële begroting 2019. Ter voorbereiding van de volgende begrotingsbesprekingen wordt aan het Monitoringcomité gevraagd om tegen 5 juli 2018 een raming te maken van de begrotingssituatie over de periode 2018-2021.

De begrotingsvoorstellen van de departementen en van de verschillende instellingen moeten worden overgemaakt tegen vrijdag 22 mei 2018.