14 jul 2023 11:18

Ministerraad keurt de federale klimaatwet van Zakia Khattabi goed

Op deze herdenkingsdag twee jaar na de dramatische overstromingen in ons land door extreem weer, heeft de federale regering het wetsvoorstel goedgekeurd van Zakia Khattabi dat de organisatie, advisering en financiering van het federaal klimaatbeleid juridisch verankert. De tekst verankert de succesvolle  klimaatgovernance van deze regering. Er komt ook een onafhankelijk expertencomité  om het federaal klimaatbeleid inhoudelijk te voeden. Daarnaast zorgt de wet ervoor dat  de aanwending van de miljoenen opbrengsten uit de veiling van emissierechten doelgerichter en transparanter zal verlopen. 

De klimaaturgentie noopt niet alleen tot ambitieuze klimaatdoelstellingen. Er is volgens klimaatminister Zakia Khattabi ook een betere organisatie van het klimaatbeleid nodig “Op 2 april 2021 heb ik een nieuwe governance voor het federaal klimaatbeleid op de sporen gezet, onder meer met routekaarten per beleidsdomein met duidelijke  doelen en mijlpalen. Zo concretiseerden we de klimaatambities van het federale regeerakkoord. Nu verankeren we die succesvolle governance  in de wet: dat moet het klimaatbeleid van deze en elke toekomstige regering structureel versterken.  Klimaatbeleid uit de losse pols  zal niet langer mogelijk zijn. Om de permanente inhoudelijke verrijking van het klimaatbeleid te garanderen, los van regeringswisselingen, komt er  ook een onafhankelijk expertencomité  met de beste wetenschappers uit heel België.”

Met dit wetsontwerp onderschrijft de federale overheid zonder aarzeling de Europese klimaatambitie. “Landen met een sterk klimaatbeleid hebben meestal ook een wet om dat te vatten. Ik ben blij dat de federale overheid nu tot die club van voorlopers toetreedt. Maar natuurlijk blijft de kern: elke minister is een minister van klimaat en moet dagdagelijks de vervuiling verminderen en ons weerbaar maken voor de gevolgen van de klimaatverandering ”.

Daarnaast voorziet de wet in de transparante communicatie van de voortgang van het klimaatbeleid en regelt de betrokkenheid van burgers en maatschappelijke spelers.Er wordt, tot slot, voorzien in een mechanisme om ervoor te zorgen dat een gelijk bedrag als het federale aandeel in de opbrengsten uit de veiling van emissierechten wordt besteed aan federale klimaatbeleidslijnen en -maatregelen. “Deze wet maakt de financiering van het federale klimaatbeleid doeltreffender. We zorgen ervoor dat de verschillende federale departementen en overheidsdiensten beroep kunnen doen op de inkomsten uit emissierechten voor hun klimaatbeleid ," stelt de minister .