11 okt 2005 14:00

Ministerraad van 11 oktober 2005

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 11 oktober 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 11 oktober 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad keurde de Federale beleidsverklaring 2005-2006 goed.