14 okt 2014 18:02

Ministerraad van 14 oktober 2014

De ministerraad vergaderde op dinsdag 14 oktober 2014 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

De ministerraad heeft de regeringsverklaring goedgekeurd, die de eerste minister voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers nadien heeft voorgelezen.

Lees de regeringsverklaring in bijhorend document.