14 okt 2003 17:00

Ministerraad van 14/10/2003

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 14 oktober 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 14 oktober 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad keurde de Federale Beleidsverklaring 2003-2004 goed, dewelke de Eerste Minister vervolgens voordroeg aan het Parlement. (persbericht 1)