18 mei 2004 17:00

Ministerraad van 18 mei 2004

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 18 mei 2004, Wetstraat 16, om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 18 mei 2004, Wetstraat 16, om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad ontmoette bij die gelegenheid de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder. Tijdens die ontmoeting werden onder meer de volgende thema's aangesneden: de economische en sociale hervormingen in de lidstaten van de Europese Unie, de intergouvernementele conferentie en de financiële perspectieven van de EU of nog de toestand in Irak.